Od 13:00 proběhne údržba serveru.

Plánované spuštění serveru proběhne v 16:00 pokud nenastane nějaký problém ze strany dodavatele služeb.

Děkujeme za trpělivost. Ark Ghost team.