upraveny air dropy –  zvýšený spawn armorů, munice, scorched+aberration predměty, Vybranné kibble.

Breed 6x